For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
You are using a browser that is no longer supported by Microsoft. Please upgrade your browser. The site may not present itself correctly if you continue browsing.

Dr. M. (Mark) Spiering

Faculty of Social and Behavioural Sciences
Programme group Clinical Psychology
Photographer: Jacob Schipper

Visiting address
 • Nieuwe Achtergracht 129
 • Room number: 1.38
Postal address
 • Postbus 15933
  1001 NK Amsterdam
 • Profiel

  I work as a lecturer in the Department of Clinical Psychology. My specialism is Sexology. I like the broad and interdisciplinary approach that is distinctive of sexology and I have many interests in this field, to mention a few: culture, desire, disorders, education, gender, history, love, methodology, and motivation. Aside from sexology, I’m also interested in teaching methods and involved in the TLC, teaching awards, and BKO. As a union AOb member, I’m part of the FMG Works Council.

 • CV
 • Onderwijsvisie

  Leren met plezier

  Binnen de kaders van bijvoorbeeld wetenschap, politiek en het CvB zijn er goede documenten over onderwijsvisie beschikbaar, op de werkvloer vind ik echter de onderwijsvisie vaak alleen impliciet en te weinig expliciet aanwezig. Het zou goed zijn meer verschillende onderwijsvisies te communiceren met studenten, docenten en leidinggevenden. Ik hoop dan ook dat een document als dit daaraan een bijdrage geeft.

  ‘Leren met plezier’ heb ik gekozen als titel voor mijn onderwijsvisie: werken en doceren met plezier is mijn motivatie. Gedrag van individuele mensen en het inzicht dat psychologie als gammawetenschap biedt, boeide mij toen ik student was en boeit mij nog steeds. Onderzoek doen en vooral doceren doe ik met veel voldoening. Jonge mensen iets te mogen leren, te enthousiasmeren voor het vak en te stimuleren in hun ontwikkeling, daar blijf je zelf ook jong bij en daarmee raak je zelf ook nooit uitgeleerd. Leren is groeien en als het goed gaat, leren zowel de student als de docent.

  ‘Leren met genoegen’ overwoog ik nog, in plaats van ‘leren met plezier.’ Misschien dat niet alle lezers van de term plezier houden, dat die teveel associaties oproept met ‘alles moet leuk zijn.’ Voor mij is plezier geassocieerd met vreugde, betrokkenheid, nieuwsgierigheid, werklust en enthousiasme. Als mensen studeren/doceren met plezier, is al veel gewonnen.

  De universiteit is een prachtige plek voor velen, een plek waar veel mensen met plezier leren. Naast mijn liefde voor het psychologieonderwijs, houd ik ook van de UvA als grote Amsterdamse academische gemeenschap. Juist de grootschaligheid van de UvA, met zijn heterogene studenten- en docentenpopulatie, spreekt mij aan. Deze variatie zie ik als een sterk punt, dat zorgt voor diepgang en creativiteit van onderwijs en onderzoek. Ook het Amsterdamse spreekt me aan, Amsterdam is een kleine wereldstad met een trotse en (positief) kritische houding, die je binnen de UvA kan terugvinden.

  Talloze aspecten kunnen bijdragen aan plezier, voor mij persoonlijk zijn er drie belangrijk: vrijheid, variatie en het belang van onderwijs in de organisatie.

  Vrijheid

  Veel studenten en docenten vinden de vrijheid binnen de universiteit heel belangrijk. Bijvoorbeeld je vrij voelen een mening te vormen en die te uiten. Hiervoor moet een inspirerende en veilige sfeer bewaakt worden. Dat er wetenschappelijk debat mogelijk is over tal van onderwerpen en er een professionele en integere organisatie is.

  Ook vrijheid en autonomie binnen je eigen werk is belangrijk. Zowel studenten als docenten moeten niet worden onderschat in hun talenten, en een universiteit heeft als taak een klimaat te bieden waarin mensen zichzelf kunnen ontplooien. Studenten moeten eigen inhoudelijke accenten kunnen leggen en voor een belangrijk deel zelf hun leerstrategie kunnen bepalen. Docenten moeten eigen inhoudelijke en didactische accenten kunnen leggen.

  Dit betekent niet: alles zoveel mogelijk vrij laten en afwezigheid van bestuur. Transparante en duidelijke regels moeten juist de kaders en rust (vrijheid) creëren voor mensen om zich aan hun primaire taak (in dit perspectief studeren of doceren) te kunnen wijden. Bijvoorbeeld voor studenten een duidelijke structuur in het curriculum, valideren van wat de opleiding beoogt, heldere eindtermen, een helder toetsbeleid, etc. Voor docenten duidelijkheid over de onderwijsinspanning die wordt verwacht, hoe we het werk verdelen over verschillende groepen, aandacht voor loopbaanperspectief, etc. Maar de ene regel kan de andere uitlokken, een toename van professionaliteit gaat al snel samen met een toename van regelgeving.

  Inmiddels alweer lang geleden schreef ik mijn afstudeerscriptie rondom Erich Fromm’s boek ‘De angst voor vrijheid,’ daar moet ik nu aan denken. Hij maakte onderscheid tussen negatieve vrijheid, bijvoorbeeld in dit geval de hoeveelheid regels, en positieve vrijheid, de mogelijkheid tot zelfontplooiing. Beide soorten van vrijheid hangen samen maar de laatste is het belangrijkst, de mogelijkheden voor mensen om zich te kunnen ontwikkelen moeten actief worden bewaakt en bevorderd en de universiteit is daarvoor bij uitstek geschikt.

  Variatie

  Net als binnen mijn vak, de seksuologie, vind ik ook binnen het onderwijs in al zijn facetten variatie een belangrijk uitgangspunt om positief te benoemen. Psychologie (en al helemaal de FMG) biedt een grootschalige opleiding met brede keuzemogelijkheden. Er zijn verschillende specialisaties, er zijn studenten die gaan voor de breedte en studenten met een specialistische focus, er zijn fundamenteel en toegepaste onderzoekers, alfa- en bètaonderzoek, kwalitatief en kwantitatief onderzoek. Onderwijs is er in grote hoorcolleges, werkgroepen en individuele begeleiding. Er is blended learning. Deze variatie moeten we koesteren, dat vind ik het sterke punt van UvA-Psychologie en misschien enigszins paradoxaal ook hetgeen ons bindt binnen de UvA als geheel. Natuurlijk geeft het omgaan met variatie tal van uitdagingen, zoals bijvoorbeeld: wat betekent goed onderwijs voor zowel zwakke als sterke studenten, is er wel voldoende ‘variatie in mensen’ (beleid op diversiteit)?

  Variatie wil ik speciaal noemen wat betreft de positie van psychologie als gammawetenschap. Juist de connectie met zowel de alfa- als de bètadisciplines is een win-win-winsituatie: winst voor aangrenzende disciplines aan de alfakant, winst voor aangrenzende disciplines aan de bètakant en winst voor de psychologie. Ik denk dat hier kansen liggen de opleiding te versterken. In mijn samenwerking met collega’s van sociologie en door onderwijs dat ik eens gaf binnen de opleiding Toegepaste Psychologie aan de HvA, bemerkte ik bij mezelf een te smal (kwantitatief-experimenteel) perspectief. Meer variatie in onderzoeksmethoden, meer aandacht voor bijvoorbeeld kwalitatief en toegepast onderzoek (twee verschillende dingen) lijkt mij nuttig.

  Belang van onderwijs

  Onderwijs is een kerntaak van de universiteit. Goed onderwijs is gebaat bij goed onderzoek, het sterke punt van universitair onderwijs is het model van een onderzoeker als docent (kan wat mij betreft ook andersom). Veel studenten verlaten onze opleiding echter als scientist practitioner en dan hoop je dat ze hun onderzoeksvaardigheden zullen inzetten in de banen waar ze terecht komen. De aansluiting met de beroepspraktijk kan beter en is niet alleen voor het HBO relevant. Een andere uitdaging is de onderwijsinspanning in het loopbaanperspectief zwaarder dan nu te wegen. Ook heeft Psychologie inhoudelijk overlap met disciplines als didactiek en onderwijskunde, onderwijskundige projecten binnen de afdeling zouden meer kunnen worden gestimuleerd.

  Als ik een hoorcollege geef, vind ik contact met de zaal een van de belangrijkste aspecten. Dit principe van contact kun je ook doortrekken naar andere niveaus. Voor leidinggevenden is contact met docenten/studenten belangrijk. Met plezier leren, daarvoor zijn studenten en docenten beiden nodig, universitair bestuur en universitair beleid kunnen niet zonder de input van beide partijen. Soms is er (ten onrechte) een idee dat onderwijsbeleid top down wordt geïmplementeerd. Partijen meer samenbrengen als bijvoorbeeld al gebeurt in de Opleidingscommissie of in een onderwijssymposium, kan stimulerend zijn in dit verband. Dit gaat niet vanzelf, daar moet energie in worden gestoken. Soms treffen docenten van dezelfde leerlijn maar uit verschillende jaren en uit verschillende groepen elkaar. Het is even werk om iedereen om de tafel te krijgen, maar de meesten verlaten zo’n vergadering wel met hernieuwd onderwijsenthousiasme. Het werkt als docenten (en studenten) over het curriculum communiceren en het is ook een manier om het belang van onderwijs te positioneren

  Gelukkig maak je als docent wel mee dat studenten ‘opeens’ enthousiast raken en alles (min of meer) vanzelf gaat. Iedereen komt in een goede flow, het wordt zelfs je taak als docent studenten te begrenzen en af te remmen. Als docent heb ik die ervaring vaak gehad bij ‘belevingsleren’ (er gebeurt iets spannends) of bij activerend onderwijs, studenten worden gevraagd naar een eigen bijdrage. Vrijheid, variatie en het belang van onderwijs binnen de universiteit zijn voor mij drie onderliggende aspecten en naar dit soort plezier moeten we streven, niet alleen in de collegezaal, maar binnen de UvA als geheel.

  Amsterdam, 2016

 • ZZP

  Ik werk plusminus 0,5 dag per week als ZZP'er door het geven van lezingen en het uitvoeren van onderwijs.

 • Publications

  2019

  • Elsey, J. W. B., van Andel, K., Kater, R. B., Reints, I. M., & Spiering, M. (2019). The impact of virtual reality versus 2D pornography on sexual arousal and presence. Computers in Human Behavior, 97, 35-43. https://doi.org/10.1016/j.chb.2019.02.031 [details]

  2016

  • Launspach, T., Deijl, M. V. D., Spiering, M., Heemskerk, M. M., Maas, E. N., & Marckelbach, D. (2016). Choice overload and the quaterlife phase: Do higher educated quaterlifers experience more stress? Journal of Psychological and Educational Research, 24(2), 7-16. [details]

  2014

  2013

  2010

  • Korver, N., Nieman, D. H., Becker, H. E., van de Fliert, J. R., Dingemans, P. H., de Haan, L., ... Linszen, D. H. (2010). Symptomatology and neuropsychological functioning in cannabis using subjects at ultra-high risk for developing psychosis and healthy controls. Australian and New Zealand Journal of Psychiatry, 44(3), 230-236. https://doi.org/10.3109/00048670903487118 [details]
  • de Boo, G. M., & Spiering, M. (2010). Pre-adolescent gender differences in associations between temperament, coping and mood. Clinical Psychology and Psychotherapy, 17(4), 313-320. https://doi.org/10.1002/cpp.664 [details]

  2009

  • Kennedy, A., Buis, H., & Spiering, M. (2009). Het sex-in-the-crowd effect: Over het opvallen van seksuele stimuli. Tijdschrift voor Seksuologie, 33(4), 280-286. [details]

  2008

  • Both, S., Laan, E., Spiering, M., Nilsson, T., Oomens, S., & Everaerd, W. (2008). Appetitive and aversive classical conditioning of female sexual response. The Journal of Sexual Medicine, 5(6), 1386-1401. https://doi.org/10.1111/j.1743-6109.2008.00815.x [details]
  • Both, S., Spiering, M., Laan, E., Balcome, S., van den Heuvel, B., & Everaerd, W. (2008). Unconscious classical conditioning of sexual arousal: Evidence for the conditioning of female genital arousal to subliminally presented sexual stimuli. The Journal of Sexual Medicine, 5(1), 100-109. [details]

  2007

  • van Gaalen, M. S., & Spiering, M. (2007). Religieuze coping bij terminale patiënten. Praktische Theologie, 34, 459-473. [details]

  2006

  • Spiering, M., Everaerd, W. T. A. M., Karsdorp, P. A., Both, S., & Brauer, M. (2006). Nonconscious processing of sexual information: A generalization to women. The Journal of Sex Research, 43, 268-281. https://doi.org/10.1080/00224490609552325 [details]
  • de Groot, E. R., Spiering, M., Both, S., Bruijn, W., Gritter, B., & Rommens, P. (2006). Het formaat van de penis: Was will der Mensch? Tijdschrift voor Seksuologie, 30, 150-159. [details]

  2005

  • Kamphuis, J. H., de Ruiter, C., Jansen, B. R. J., & Spiering, M. (2005). Preliminary evidence for an automatic link between sex and power among child molesters. Journal of Interpersonal Violence, 20, 1351-1365. https://doi.org/10.1177/0886260505278719 [details]
  • Rietveld, S., Spiering, M., Rotteveel, M., & van Beest, I. (2005). Visual performance of adults with prelingual auditoryimpairment. American Annals of the Deaf, 149, 421-427. https://doi.org/10.1353/aad.2005.0016 [details]

  2004

  2003

  2002

  • Spiering, M., Everaerd, W., & Elzinga, B. (2002). Conscious processing of sexual information: Interference caused by sexual primes. Archives of Sexual Behavior, 31(2), 159-164. https://doi.org/10.1023/A:1014635102748

  2001

  • Houtveen, J., Rietveld, S., Schoutrop, M., Spiering, M., & Brosschot, J. (2001). A repressive coping style and affective, facial and physiological responses to looking at emotional pictures. International Journal of Psychophysiology, 42(3), 265-277. https://doi.org/10.1016/S0167-8760(01)00150-7

  2000

  • Janssen, E., Everaerd, W., Spiering, M., & Janssen, J. (2000). Automatic processes and the appraisal of sexual stimuli: Toward an information processing model of sexual arousal. The Journal of Sex Research, 37(1), 8-23. https://doi.org/10.1080/00224490009552016

  1998

  • Spiering, M., & Everaerd, W. T. A. M. (1998). Centrale inhibitie van de seksuele respons vanuit het perspectief van informatieverwerking. Tijdschrift voor Seksuologie, 40(6), 106-112.
  • Spiering, M., Gooren, L., & Everaerd, W. T. A. M. (1998). Farmacologische manipulatie van de activatie van seksuele representaties: Kan seks in het brein worden aan- en uitgezet? Tijdschrift voor Seksuologie, 21, 261-261.

  2007

  • Spiering, M., & Everaerd, W. T. A. M. (2007). The sexual unconsious. In E. Janssen (Ed.), The psychophysiology of sex (pp. 164-184). Bloomington: Indiana University Press. [details]

  2000

  • Everaerd, W., & Spiering, M. (2000). Male sexuality. In L. Szuchman, & F. Muscarella (Eds.), The psychological science of human sexuality (pp. 60-100). New York: Wiley.

  2021

  2019

  • Slief, B., & Spiering, M. (2019). Het belang van het orgasme voor mannen en vrouwen. Tijdschrift voor Seksuologie, 43(4), 226-232. [details]
  • Spiering, M. (2019). Transgender vanuit biologisch, psychosociaal en seksuologisch perspectief. In H. Zorgdrager, J. Molenaar, W. Elhorst, & C. Buijs (Eds.), Wondermooi, zoals U mij gemaakt hebt: Handreiking voor gelovige transgenders en werkers in de kerk (pp. 38-42). Kok Boekencentrum Uitgevers. [details]

  2016

  2015

  2012

  • Spiering, M. (2012). Een leerzaam kwartiertje. Mind Open : Inzichten in Psychologie : Digizine Onderzoeksinstituut Psychologie, 9, 22-23. [details]

  2006

  • Spiering, M. (2006). Pimp de p-waarde. Spiegeloog, 33, 16-17.

  2001

  • Everaerd, W., Laan, E., Both, S., & Spiering, M. (2001). Sexual motivation and desire. In W. Everaerd, E. Laan, & S. Both (Eds.), Sexual appetite, desire and motivation: Energetics of the sexual system (pp. 95-110). Amsterdam: Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences.
  • Ruys, K., Rotteveel, M., & Spiering, M. (2001). Onbewuste activatie van emoties. In C. Hamaker (Ed.), Een boek vol emoties (pp. 56-58). Amsterdam: Afdeling Psychologie, Universiteit van Amsterdam.
  • Voorsteegh, M., & Spiering, M. (2001). Onbewuste processen bij de activering van het seksuele syteem. Tijdschrift voor Seksuologie, 25, 175-180.

  2000

  • Spiering, M., & Rademakers, J. (2000). De 25e annual meeting van de International Academy of Sex Research (IASR), 23-26 juni 1999, Stony Brook, New York. Tijdschrift voor Seksuologie, 22, 106-109.
  • Spiering, M., Everaerd, W., & van Lunsen, R. (2000). Seksuele informatieverwerking bij mannelijke seksuele dysfunctie: Een onderzoeksvoorstel. (Abstract). Tijdschrift voor Seksuologie, 24, 238-239.

  2010

  • Linszen, D., Korver, N., Nieman, D., Becker, H., van de Fliert, J., Dingemans, P., ... Schmitz, N. (2010). Symptomatology and neuropsychological functioning in cannabis using subjects at ultra high risk for developing psychosis and healthy controls. Schizophrenia Research, 117, 164-165. https://doi.org/10.1016/j.schres.2010.02.182

  2019

  • Cense, M. (2019). Navigating a bumpy road: Young people’s negotiation of sexual agency in a normative landscape. Vrije Universiteit Amsterdam.
  This list of publications is extracted from the UvA-Current Research Information System. Questions? Ask the library or the Pure staff of your faculty / institute. Log in to Pure to edit your publications. Log in to Personal Page Publication Selection tool to manage the visibility of your publications on this list.
 • Ancillary activities
  • Mark Spiering
   onderwijs
  • Mark Spiering
   Ik doe werk buiten de 30.4 uur UvA aanstelling