For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
uva.nl

Reach-Aut

Affiliated Research Groups

Er wordt veel onderzoek gedaan naar autisme. Toch is het nog te vaak zo dat de doorstroom van kennis naar de praktijk stagneert. Reach-Aut, Academische Werkplaats Autisme wil hier verandering in brengen. Reach-Aut richt zich op onderzoek in de gehele levensloop en haakt hiermee in op het advies van de Gezondheidsraad over kennisinfrastructuur.

De kracht van zorgvragers met autisme en naastbetrokkenen wordt door het realiseren van een duurzame verbinding van wetenschap en praktijk en het delen en verspreiden van kennis versterkt. Zo kunnen zij rekenen op een goede kwaliteit van leven en participatie in de maatschappij die bij hen past. Belangenverenigingen PAS en NVA zijn structureel verbonden aan alle (deelprojecten). De expertise van ervaringsdeskundigen wordt hiermee geborgd en benut. 

Reach-Aut